Saturday, 28 April 2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5


          iv ) Rancangan Mengajar Harian.( Pendidikan Islam )
Tarikh   :   24 . 04 . 2012 
Hari       : Selasa
Kelas  :  5 Bestari
Masa  : 8.45 – 9.15
Bilangan murid : 36 orang.
Mata pelajaran : Pendidikan Islam  ( Jawi )
Tajuk  : Perbezaan Ayat Tanya dengan Ayat Seruan.
Objektif : Di akhir pembelajaran murid akan dapat
               Aras 1 – Mengenal Ayat Tanya dan Ayat Seruan
              Aras 2 -  Membina Ayat Tanya dan Ayat Seruan
              Aras 3 – Membezakan Ayat Tanya dan Ayat Seruan.  
Pengetahuan sedia ada : Murid pernah mempelajari  ayat tersebut didalam pelajaran Bahasa
                                         Melayu.     
Kaedah  : Penerangan , Bersoal jawab , latih tubi dan permainan.
Bahan    : Buku tulis, whitebord, pen marker dan  lembaran kerja.
Nilai    : 1- semangat bekerja sama , saling bantu membantu ketika menjawab soalan 
                 Tolong – menolong  kerja berkumpulan.
Kemahiran : membaca, menulis  dan membina ayat.

 


Langkah / masa


      Isi pelajaran
         Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

            catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Pendahuluan
  2 minit

Membaca doa
بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم افتح علينا حكمتك وانشر
علينا من خزائن رحمتك يا ارحم
الراحمين .


Guru membaca doa bersama
murid.

Semua  murid di –
minta membaca doa sebelum memula-
kan pelajaran secara  beramai-
ramai. 


Set induksi
 5 minit


-Guru mempamerkan
 Kad imbasan

1.    minum
2.    Saya suka minum air.

1.Guru mempamer-
kan kad imbasan.
2.Guru meminta
murid membaca apa yang tercatat di dalam  kad imbasan.
3.Guru menyoal murid .
4.Guru mengaitkan
gambar tadi dengan  isi pelajaran dan me
nerangkan  pelajaran yang seterusnya.

1.Murid melihat kad imbasan yang di pamerkan oleh guru.
2. Murid membaca
Apa yang tercatat
Di dalam kad imbasan .
2.Murid menjawab
soalan yang dikemukakan oleh guru.

 Kad imbasan

Langkah 1
   8 minit


Permainan setesen
Ayat Tanya dan Ayat Seruan.

1.Siapakah  nama

  kamu ?
2. Bilakah dia hendak pergi ke Madinah ?
3.Apakah perasaan  kamu terhadap saya?
4.Di manakah kamu tinggal sekarang ?

5.Cis ,berani kau
memukul  kau !
6.Wah, hebat kamu
hari ini !
7.Aduh , sakitnya kaki ini  !
8.Amboi, cantiknya
Baju kamu  !


1.Guru memanggil
dua orang murid
kehadapan untuk memegang kad
Ayat Tanya dan

Kad Ayat Seruan.
2.Guru meletakkan kad imbasan diatas
Meja di setiap kumpulan.
3.Guru memberi keterangan cara memain permainan
Setesen tersebut
4.Guru meminta setiap kumpulan seorang murid
mengambil kad datang ke hadapan
berada di setesen yang berkenaan.
5. Murid diminta membaca ayat yang tercatat secara beramai-ramai.


1.Dua orang murid datang ke hadapan untuk memegang kad tersebut.

2. Murid mengambil kad pada setiap kumpulan tersebut lalu membacanya dan datang ke hadapan untuk berada di setesen yang berkenaan.
3. murid diminta membaca  ayat
yang tercatat di di dalam kad tersebut.


Kad imbasan

Langkah  2
   8 minit

Membina ayat daripada perkataan.

1.    Apakah
2.    Bilakah
3.    Siapakah
4.    Ceh
5.    Wah
6.    Amboi.

1.Guru memberi setiap kumpulan satu perkataan.
2. guru menyuruh semua murid di dalam kumpulan tersebut berbincang
untuk membina ayat dan datang kehadapan menulisnya  di whitebord.
3.Guru memberi
Penerangan cara membina ayat
4.Setelah selesai murid menulis guru meminta murid membaca secara berkumpulan.
5.Guru mengucapkan terima kasin kepada semua murid berjaya membina ayat dengan baik.


1.Murid mengambil kad yang diberi oleh guru.
2 .Murid membaca dan membincang cara membina
ayat tersebut.
3.Salah seorang datang ke hadapan untuk menulisnya di whitebord.
4. Setelah selesai murid murid di minta secara berkumpulan.


Kad perkataan.


Whitebord


Pen marker


kertas

Langkah  3
     8 minit

1. Latihan individu

10 soalan akan di lampirkan di belakang.

1.Guru memberi
Lembaran kerja kepada setiap murid untuk menguji tahap kefahaman murid mengenai ayat tanya dan ayat seruan.
2.Sebelum murid menjawab guru memberi keterangan cara menjawab dan meminta murid melekatkannya di dalam buku latihan mereka.

1.Murid menngambil lembaran kerja yang diberi oleh guru..
2.Murid mendengar penerangan dari guru cara hendak menjawab latihan tersebut.
3.Murid menjawab latihan tersebut kemudian melekatkannya didalam buku latihan.Lembaran kerjabuku tulis.


pensil

   Penutup
    5 minit

Ujian pengukuhan

Secara lisan
1.Ayat apakah kita pelajari hari
Ini ?
2. Ayat  tanya diakhir ayat ada tanda apa ?
3. Ayat seruan di akhir ayat ada tanda apa?

1. Di akhir pembelajaran guru menyoal murid mengenai apa yang telah di pelajari pada hari ini sebagai ujian pengukuhan.
2.Guru mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid yang berjaya menjawab soalan dengan baik kepada murid yang tidak berjaya guru nasihat jangan berputusasa terus berusaha.

1.Semua murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru dengan suara yang lantang dan penuh semangat.Refleksi : Pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar seperti mana     dirancang.Guru dapati 30 daripada murid dapat membaca dengan lancar hanya 5 orang sahaja tidak dapat  membaca dengan baik,perlu bimbingan dari guru.Semua soalan yang diberi dapat dijawab oleh murid dalam masa yang ditetapkan.    باج دان ياتكن ايات دباوه اين سمادا ايات تان اتاو  ايات سروان .
1.دماناكه  كامو تيغكل سكارغ ؟ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­--------------------------
2. سيافاكه يغ مغهنتر كامو كسكوله هاري اين؟  ------------------------
3. تهنيئه  ؛ كامو تله برجاي  منربيتكن سبواه بوكو ! -------------------.4 كنافاكه كامو تيدق فركي كفاسر  سمالم ؟ ----------------------------5. امبوي  ؛ بسرن كاسوت كامو ! ----------------------------------
6. واه  ؛ جينتيقن رامبوت كامو ! -----------------------------------
7. باكيمانكه  كادان  سلمه سكارغ ؟--------------------------------
8.هاي ؛ لام بتول كامو فركي ككوالا لومفور هاري ايت ! -------------
9. سيافاكه يغ منجوري موتوسيكل فأ علي ؟ --------------------------
10. اوه ؛ اين روفان كرجا كامو ! ----------------------------------  

No comments:

Post a Comment